PERMIS AUTO EXPIRAT? In 5 pasi ai unul nou – judetul Vrancea

În perioada premergătoare expirării permisului de conducere auto sau după, conducătorii auto sunt obligați să-și reînnoiască permisele prin obținerea unuia cu o nouă perioada de valabilitate, iar pentru cazurile în care posesorul își schimbă numele sau are permisul auto pierdut, deteriorat sau furat, Direcția Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va elibera un duplicat.

Pasul 1. Vizita medicală

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să obțineți de la medicul de familie o adeverință din care să rezulte că sunteți apt pentru a conduce un vehicul. Cu această adeverință puteți să va programați la o unitate medicală autorizată pentru examenul medical pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto.

NR. CRTJUDETUNITATE MEDICALAADRESASPECIALITATI AUTORIZATE     
MEDICINA INTERNAOFTALMO LOGIEORLNEUROLOGIEPSIHIATRIEORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE
1VRANCEASP.JUDETEAN DE URGENTA”SF.P ANTELIMON”F OCSANIFOCSANI,STR.CU ZA VODA
,NR.50-52
DADADADADADA
2VRANCEASP.MILITAR DE URGENTA”DR. ALEXANDRU POPESCU”FOC SANIFOCSANI,STR.CE ZAR BOLIAC
,NR.3-5
DADADADADADA
3VRANCEASC MATERNA SRLFOCSANI
,STR.ION CREANGA , NR.11 15
DADADADADADA
4VRANCEACLINICA TINARETII SRLFOCSANI,STR.TIN ERETII ,NR.5DADADADADADA
5VRANCEACLINICA TINERETII SRL- PUNCT DE
LUCRU
FOCSANI , FUNDATURA ANA IPATESCU,NR.17DADADADADADA
6VRANCEAEXPERT MEDICAL MANAGEMENT SRLFOCSANI,STR.CU ZA VODA 51DADADADADADA

Pasul 2. PREGĂTIREA ACTELOR

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

a) cererea titularului se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei, poate fi plătită online, prin virament bancar, mandat poștal sau personal. Plata mai poate fi efectuată direct la orice oficiu CEC Bank;

e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) fisa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezența pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea vreunui examen.

Pasul 3. PROGRAMAREA PENTRU DEPUNEREA ACTELOR

Programarea se face online accesând site-ul DRPCIV al cărui link îl găsiți aici : Programare online .

Pasul 4.DEPUNEREA ACTELOR LA GHIȘEU

Pe baza programării făcute la pasul anterior veți avea posibiltatea de a depune actele pentru noul permis. La același ghișeu veți face și fotografia necesară.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județului Vrancea
 
Sediul: Focșani, Str. Cuza Vodă, nr. 56
jud. Vrancea
 
                                                                                   Telefon : 0237/231050
 
                                                                       e-mail: permise@prefecturavrancea.ro
                                                                                      permise-inmatriculari-vn@mai.gov.ro
 
(Î) Șef serviciu: Scms OANCEA Adrian – Constantin
 
Șef compartiment regim permise de conducere și examinări: Cms șef de poliție RUSU Maricel
 
Șef compartiment înmatriculări și evidență vehicule rutiere:
Insp. de poliție VĂRARU Cătălin Ștefan
 
 
ANUNȚ IMPORTANT!!
        
            Toate solicitările de programare/reprogramare la proba teoretică se vor efectua doar în baza programării online,  utilizându-se ghișeul  de  programare online
                                                   „Înregistrare dosare examinare”.
 

   Programul sălii de examinare va fi următorul:

  • MARȚI, MIERCURI și JOI: 08:00 – 15:30

 

SOLICITĂRILE PRIVIND

–  eliberare autorizatie de circulatie provizorie ;

-radierea din circulatie a vehiculelor  ;

-eliberarea unui duplicat al  certificatului de imatriculare in locul  celui furat, pierdut  sau  distrus respectiv eliberarea unui nou certificat de inmatriculare ca urmare a modifi carii unor date inscrise in acesta, schimbare numar inmatriculare .

 se vor efectua numai cu programare.

Programarea se va efectua in sistem online

 ( rezervare la ghiseu ) pe macheta pusa la dispozitie de catre DRPCIV pe website .

    Link de programare  : www.drpciv.ro

 

Programul de lucru cu publicul privind eliberarea

a) Permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa, inainte sau dupa data expirării acestuia ;
b) Duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorate ori in cazul schimbării numelui titularului, inainte de expirarea valabilitatii administrative
c) Permisului de conducere in urma preschimbării permiselor de conducere naţionale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romaneşti
 
 
 
Luni: 08.00 -13. 00; 14.00 – 15.30      Miercuri: 08.00-13.00; 14.00 – 18.00         Vineri:      08.00-13.30
 
 
Relații cu publicul, eliberări documente     Luni, Marți, Joi și Vineri: 8.00 – 16.30
                                                                                    Miercuri: 8.00 – 18.30
 

Programul de lucru cu publicul pentru examinarea candidaţilor la proba teoretică din cadrul examenului pentru obţinerea permisului de conducere, utilizând aplicaţia informatică de examinare. Verificarea dosarului de examen, preluarea imaginei faciale și înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare.

Marți : 08.00 -13.00; 14.00 – 15.30

Joi : 08.00-13.00; 14.00 – 15.30

Programul de lucru cu publicul pe linie de inmatriculare/ transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul este asigurat in timpul programului de lucru cu publicul, numai persoanelor care au solicitat programarea online la ghişeul inmatriculari

pe website-ul DRPCIV (conform programării).

Persoana va lista si va prezenta cu ocazia inmatricularii bonul de programare.

 

 Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data prezentei, pentru a veni în sprijinul cetățenilor au fost suplimentate modalitățile de încasare a tarifelor reprezentând contravaloarea:

– permiselor de conducere;

– certificatelor de înmatriculare;

– autorizațiilor de circulație provizorie,

prin intermediul a 1.013 unități CEC Bank și aproximativ 5200 terminale de plată, conform comunicatului CEC Bank. Terminalele de plată sunt amplasate în unitățile CEC și în rețeaua ZEBRAPAY situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități.

Tarifele se încasează și în CONTUL BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar: Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

✓ virament,

✓ mijloace de plată online,

✓ Sistemul național electronic de plată online (S.N.E.P) – ghișeul.ro

✓ POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente – în curs de operaționalizare.

✓ alte mijloace de plată, prevăzute de lege.

 
 
Programul de lucru cu publicul pentru autorizarea provizorie pentru circulație a autovehiculelor și remorcilor, eliberare duplicat certificate de înmatriculare, radierea din circulație a vehiculelor, eliberarea documentelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare.

 

Luni : 08.00 -13.00; 14.00 – 15.30

Marți: 08.00-13.00; 14.00 – 15.30

Miercuri: 08.00 -13.00; 14.00 – 18.00

Joi : 08.00-13.00; 14.00 – 15.30

Vineri: 08.00 -13.30;

Pasul 5. RIDICAREA NOULUI PERMIS

Ultimul pas din întregul proces, dar cel mai plăcut dintre toate: după câteva ore (de cele mai multe ori în jur de două ore) puteți ridica permisul sau puteți alege varianta primirii prin poștă. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi Înscrisuri doveditoare cu drept de circulație -15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice altă adresă).