PERMIS AUTO EXPIRAT? In 5 pasi ai unul nou – judetul Prahova

În perioada premergătoare expirării permisului de conducere auto sau după, conducătorii auto sunt obligați să-și reînnoiască permisele prin obținerea unuia cu o nouă perioada de valabilitate, iar pentru cazurile în care posesorul își schimbă numele sau are permisul auto pierdut, deteriorat sau furat, Direcția Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va elibera un duplicat.

Pasul 1. Vizita medicală

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să obțineți de la medicul de familie o adeverință din care să rezulte că sunteți apt pentru a conduce un vehicul. Cu această adeverință puteți să va programați la o unitate medicală autorizată pentru examenul medical pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto.

NR. CRTJUDETUNITATE MEDICALAADRESASPECIALITATI AUTORIZATE     
MEDICINA INTERNAOFTALMO LOGIEORLNEUROLOGIEPSIHIATRIEORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE
1PRAHOVASPITALUL MUNICIPAL PLOIESTIPLOIESTI, STR. ANA IPATESCU, NR. 59DADADADADANU
2PRAHOVASC
MEDIS’CAMP SRL
CAMPINA, STR. GRIVITEI, NR. 83DADADADADADA
3PRAHOVASC MUNMEDICA SRLPLOIESTI, STR. DECEBAL, NR. 10DADADADADADA
4PRAHOVASPITALUL MUNICIPAL CAMPINACAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117DADADADADADA
5PRAHOVASC MEDICAL CENTER GRALPLOIESTI, STR. CUZA VODA, NR.6, BL. A8, OMNIADADADADADADA
6PRAHOVASOC CIVILA MED POLICLINICA CU PLATA PLOIESTIPLOIESTI, STR. DECEBAL, NR. 5DADADADADADA
7PRAHOVASC CENTRUL MEDICAL MEDIURGPLOIESTI, B-DUL INDEPENDENTEI, NR. 27DADADADADADA
8PRAHOVASC CENTRUL MEDICAL MEDIURG CAMPINACAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 3, BL. 3A, PARTERDADADADADADA
9PRAHOVASC ALVA EUROMED CONSULT SRLPLOIESTI, STR. ZIMBRULUI, NR.8, C1DADADADADADA
10PRAHOVASC ALVA EUROMED PROCENT SRLPLOIESTI, STR. ZIMBRULUI, NR.8, C2DADADADADADA
11PRAHOVASC TERAPISAN CENTER SRLSINAIA, BD. CAROL I, NR. 46DADADADADADA
12PRAHOVASC MEDIS WORK SRLPLOIESTI, STR. I.A. BASARABESCU, NR.2DADADADADADA
13PRAHOVASC CLINICA MEDICALA ACESO SRLPLOIESTI, STR. DECEBAL, NR. 5DADADADADADA

Pasul 2. PREGĂTIREA ACTELOR

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

a) cererea titularului se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei, poate fi plătită online, prin virament bancar, mandat poștal sau personal. Plata mai poate fi efectuată direct la orice oficiu CEC Bank;

e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) fisa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezența pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea vreunui examen.

Pasul 3. PROGRAMAREA PENTRU DEPUNEREA ACTELOR

Programarea se face online accesând site-ul DRPCIV al cărui link îl găsiți aici : Programare online .

Pasul 4.DEPUNEREA ACTELOR LA GHIȘEU

Pe baza programării făcute la pasul anterior veți avea posibiltatea de a depune actele pentru noul permis. La același ghișeu veți face și fotografia necesară.

Direcția Regim  Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 01.10.2020, plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise vor putea fi achitate, astfel:

 • Tarifele reprezentând contravaloarea:
  • certificatelor de înmatriculare,
  • autorizațiilor de circulație provizorie,
  • permiselor de conducere,

se vor încasa exclusiv în CONT BCR :RO94RNCB0082000367331018, beneficiar:          Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

 • virament,
 • mijloace de plată online,
 • Sistemul național electronic de plată online (N.E.P) – ghișeul.ro
 • POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente – în curs de operaționalizare.

    ATENȚIE:Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu !

 • Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferential sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în conturile trezoreriei, prin :
  • virament;
  • mandat poștal;
  • numerar la ghișeele S.P.C.R.P.C.Î.V. PRAHOVA sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii.

Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitatea.

 

 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județul Prahova funcționează la următoarea adresă:
 
Municipiul Ploiești,
Strada Vasile Lupu nr.60
 
Telefon:
– Înmatriculari și evidența vehiculelor rutiere: 0244 302136
– Emitere și preschimbare permise de conducere: 0244 302394
 
Secretariat:  0244 302 229
Sef serviciu: 0244 302 228
 
Fax: 0244 511117
 
Program de lucru cu publicul:
Luni:8:30-16:30
Marți:8:30-16:30
Miercuri:8:30-16:30
Joi:8:30-18:30

Vineri:

8:30-16:30

Program Ghișeu nr. 1, pentru eliberarea:
– cărților de identitate ale vehiculelor;
– dovezilor înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare;
– plăcuțelor cu numere de înmatriculare
Luni:10:30-16:30
Marți:10:30-16:30
Miercuri:10:30-16:30
Joi:10:30-18:30

Vineri:

10:30-16:30

Sediul secundar al S.P.C.R.P.C.Î.V. Prahova, situat în incinta Poliției Municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr. 14-16, parter, Program: activitatea se va desfășura în zilele de marți și joi, astfel:

– în intervalul orar  9.30-12.00 depunere documente în vederea înmatriculării și transcrierii vehiculelor, eliberării duplicatelor certificatelor  de înmatriculare și autorizării provizorii a vehiculelor;

– în intervalul orar 12.20-14.30: eliberare dovezi înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare si plăci cu numere de înmatriculare, deteriorare/furt , păstrare plăci cu numere de înmatriculare, precum și eliberarea autorizațiilor provizorii de circulație și a plăcilor aferente.

Accesul în incintă se va face pe baza unui bon de ordine, în vederea evitării aglomerației.

Totodată, vă facem cunoscut, că este necesar ca solicitantul să se prezinte la ghișeu cu dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare.

La ghișeu, se va încasa numerar doar contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare.

Pentru cei care solicită combinații preferențiale ale numărului de înmatriculare, este necesar să verifice în prealabil, disponibilitatea combinației dorite, pe site-ul DRPCÎV.

 

 

Începând cu data de 22.06.2020 se reia activitatea de examinare a candidaților la proba teoretică, în intervalul orar 8:30-16:30.

Pentru accesul ordonat al candidaților în perioada 22.06 – 26.06.2020, reprogramările în vederea susținerii probei practice, se vor desfășura în intervalul orar 8:30-16:30, numai pe baza unui bon de ordine.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova (S.P.C.R.P.C.Î.V.) informează că activitățile specifice de înregistrare a dosarelor de examinare în vederea susținerii examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi efectuate online pe site-ul oficial al instituției ph.prefectura.mai.gov.ro sau www.drpciv.ro, secțiunea Programări online, începând cu data de 19 iunie 2020.

Accesul în incinta sediului va fi permis doar titularilor, în baza programărilor online (pentru proba teoretică) sau a bonului de ordine (pentru reprogramări proba practică) și a actului de identitate în original.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.      

 
Începând cu data de 17.06.2020 se actualizează tarifele percepute
pentru eliberarea permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, astfel:
– permis de conducere       –  89 lei/buc;
– certificat de înmatriculare – 49 lei/buc.

Programările, pentru toate operațiunile de înmatriculare, autorizare provizorie, radiere, duplicate certificate înmatriculare și preschimbare permis de conducere, se vor efectua exclusiv on-line, pe site-ul D.R.P.C.Î.V. (www.drpciv.ro/servicii on-line) sau al Instituției  Prefectului Județului Prahova (www.ph.prefectura.mai.gov.ro).

Informarea și consilierea cetățenilor se va efectua telefonic la numerele de telefon:

– Înmatriculari și evidența vehiculelor rutiere: 0244 302136
– Emitere și preschimbare permise de conducere: 0244 302394

Petițiie pot fi trimise prin corespondență   (adresa: Ploiești.str. Vasile Lupu, nr.60) sau electronic, la adresa de email permiseinmatriculări@prefecturaprahova.ro .

Pentru operațiunile care nu se regasesc la sectiunea on-line, ex: pierdere, deteriorare/furt, păstrare de plăci cu numere de înmatriculare, vă puteti prezenta de luni până vineri, în intervalul orar 14:30 – 16:30, la sediul serviciului –  Ghișeul nr. 6.

Cetățenii care se prezintă la sediul serviciului sunt obligați să poarte măști de protecție.

 
 

Reprogramările pentru susținerea probei practice a candidaților care au fost declarați „respins”, la această probă , se vor efectua în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri, între orele 15:00 – 16:30.

 
 
 
 
 

Pasul 5. RIDICAREA NOULUI PERMIS

Ultimul pas din întregul proces, dar cel mai plăcut dintre toate: după câteva ore (de cele mai multe ori în jur de două ore) puteți ridica permisul sau puteți alege varianta primirii prin poștă. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi Înscrisuri doveditoare cu drept de circulație -15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice altă adresă).