PERMIS AUTO EXPIRAT? In 5 pasi ai unul nou – judetul Mures

În perioada premergătoare expirării permisului de conducere auto sau după, conducătorii auto sunt obligați să-și reînnoiască permisele prin obținerea unuia cu o nouă perioada de valabilitate, iar pentru cazurile în care posesorul își schimbă numele sau are permisul auto pierdut, deteriorat sau furat, Direcția Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va elibera un duplicat.

Pasul 1. Vizita medicală

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să obțineți de la medicul de familie o adeverință din care să rezulte că sunteți apt pentru a conduce un vehicul. Cu această adeverință puteți să va programați la o unitate medicală autorizată pentru examenul medical pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto.

NR. CRTJUDETUNITATE MEDICALAADRESASPECIALITATI AUTORIZATE     
MEDICINA INTERNAOFTALMO LOGIEORLNEUROLOGIEPSIHIATRIEORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE
1MURESCMI OFTALMOLOGI ETG. MUREŞ, STR.NUDANUNUNUNU
2DR. SINGEORZANGH. MARINESCU, NR. 50
3JULIETA DANIELA
4MUREŞCMI
OFTALMOLOGI
TG. MUREŞ, STR.NUDANUNUNUNU
5DR. ARDELEAN ADINA GABRIELAGH. MARINESCU, NR. 50
6MUREŞCMI.REGHIN,NUNUNUDANUNU
7DR. SFÂRIAC ENIKŐSTR. RODNEI, NR.BL. 13, SC. III, AP. 31
8MUREŞCMI. DR. POP MARIAREGHIN,NUNUNUNUDANU
9STR. RODNEI, NR.BL. 13, SC. III, AP. 31
10MUREŞDANUNUNUNUNU
11CMI. DR. BALINT ISTVANREGHIN,
12STR. PETRU MAIOR, NR. 31
13MUREŞCMI. DR. GRAMA MARIAREGHIN,NUNUDANUNUNU
14STR. PETRU MAIOR, NR. 31
15MUREŞNUDANUNUNUNU
16CMI. DR. RUS MARIAREGHIN,
17STR. PETRU MAIOR, NR.31
18MUREŞCMI. ORL DR. TÎRCOVEANU CARMINANUNUDANUNUNU
19SIGHIŞOARA,
20STR. ILARIE CHENDI, NR.12
21MUREŞCMI. DR. PANTEA IOANNUNUNUDANUNU
22REGHIN,
23STR. PETRU MAIOR, NR. 31
24MUREŞNUNUDANUNUNU
25CMI. DR. LUKACS- JUNCU ALICE CĂTĂLINATG. MUREŞ,
26STR. COLEGIULUI, NR. 1
27MUREŞDADADADADADA
28SC.
HIPOCRATE 2000 SRL
TG. MUREŞ,
29STR. CUZA VODĂ,
30NR. 16
31MUREŞSC.REGHIN,DADADANUNUDA
32POLICRISDENT SRLSTR. MIHAI VITEAZU,
33NR. 6
34MUREŞSC. EMYREGHIN,NUNUNUNUDANU
35PSIHODEESTR.VIILOR,
36SRLNR. 73
37MUREŞSC. “MCA HEALTH CARE” SRL.TG. MUREŞ, STR. LALELELOR, NR. 25DADADADADADA
38MUREŞSPITALUL GENERAL C.F.
BRAŞOV
TG. MUREŞ,DADADADADADA
39PUNCT DE
LUCRU
STR. LIVIU
REBREANU, NR.
40MUREŞCMIREGHIN,NUNUNUNUNUDA
41DR. DOMOKOS LIDIA-STR. RODNEI,
42GABRIELANR. 15, SC. 1, AP.
1
43MUREŞSC. CARIT-SAN MEDICAL SRLDADADADADADA
44TG. MURES,
45STR. MIHAI VITEAZU, NR. 42.
46MUREŞDADADADADADA
47TG. MUREŞ,
48STR. B-DUL 1
DECEMBRIE 1918,
49SC. OMY PLUS
MED SRL
NR. 11-13
50MUREŞSC. SONI PSIHOMED SRLNUNUNUNUDANU
51REGHIN
52STR. PETRU. MAIOR, NR. 31, CABINET MEDICAL NR. X
53MUREŞSPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARASIGHIŞOARA,DADANUDANUDA
54STR. ZAHARIA BOIU, NR. 40
55MUREŞSPITALUL ORĂŞENESC “DR. VALER RUSSU” LUDUŞLUDUŞ,DADADADADADA
56B-DUL
571 DECEMBRIE
1918, NR.20
58MUREŞS. C. NOVA
VITA
TG. MUREŞ,DADADADADADA
59HOSPITAL S.A.STR. LIVIU REBREANU,
60NR. 29/ A
61MUREŞSPITALUL MUNICIPAL “DR. GH. MARINESCU” TÂRNĂVENITÂRNĂVENI, STR. VICTOR BABEŞ, NR.2DADADADADADA
62MUREŞSC. STILMED SRLSEDIU SOCIALDADADADADADA
63COM. CORUNCA, 3G
64PUNCT DE
LUCRU
65TÎRNĂVENI,
66STR. REPUBLICII,
67NR. 73
68MUREŞSPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG. MUREŞTG.MUREŞ,DANUDADADADA
69STR. GH.MARINESCU,
NR. 50
70MUREŞSC. DORA MEDICALS SRL.SEDIU SOCIALDADADADADADA
71TG.MUREŞ
72STR.VIŞEULUI, NR. 3/2
73PUNCT DE LUCRU,
74TG. MUREŞ, P-ŢA
75MĂRĂŞEŞTI, NR. 21
76MUREŞSC. VIZUAL MED SRL.TÂRGU-MUREŞ, P-ŢA TEATRULUI, NR. 1; TÂRNĂVENI, STR. REPUBLICII, NR. 42;NUDANUNUNUNU
77REGHIN, STR. P. MAIOR, NR. 49
78MUREŞSC “CENTRU MEDICAL VERITAS” SRLREGHIN, STR. P. MAIOR, NR. 28/1;NUNUNUDADANU
79STR. P. MAIOR, NR. 28, AP. 3
80MUREŞSPITALUL CLINICTG. MUREŞ,DADADADADADA
81JUDEŢEAN MUREŞSTR. BERNADY GYORGY,
82NR. 6
83MUREŞSPITALUL MUNICIPALREGHIN,DANUDADADADA
84„DR. EUGEN NICOARA”STR. SPITALULUI,
85REGHINNR. 20
86MUREŞSC. CENTRUL MEDICALTG.MUREŞ,DADADADADADA
87TOPMED SRLSTR. DOROBANŢILOR,
88NR.1; TG. MUREŞ, STR. BRAŞOVULUI, NR. 2, ET. 1; SIGHIŞOARA, STR. MORII, NR. 28; REGHIN, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 105
89MUREŞSC. MUREŞ HEALTHCARE GROUP SRLTG. MUREŞ, STR. GH. DOJA, NR.
19-21
DADADADADADA

Pasul 2. PREGĂTIREA ACTELOR

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

a) cererea titularului se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei, poate fi plătită online, prin virament bancar, mandat poștal sau personal. Plata mai poate fi efectuată direct la orice oficiu CEC Bank;

e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) fisa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezența pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea vreunui examen.

Pasul 3. PROGRAMAREA PENTRU DEPUNEREA ACTELOR

Programarea se face online accesând site-ul DRPCIV al cărui link îl găsiți aici : Programare online .

Pasul 4.DEPUNEREA ACTELOR LA GHIȘEU

Pe baza programării făcute la pasul anterior veți avea posibiltatea de a depune actele pentru noul permis. La același ghișeu veți face și fotografia necesară.

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județul Mureş funcționează la următoarea adresa:

Str. Călărașilor, nr 26-28, Tg. Mureș
e-mail: inmatriculari@prefecturamures.ro
Telefon informaţii:  

  • înmatriculări 0265-261686
  • permise de conducere şi examinări 0265-230021

Fax : 0265-250775

– PRIMIRI ŞI EIBERĂRI DOCUMENTE ÎNMATRICULĂRI / RADIERI / AUTORIZAŢII PROVIZORII, PRESCHIMBĂRI PERMISE DE CONDUCERE    

LUNI – Miercuri 08:00 – 12:00; 12:30-15:30
JOI   08:00 – 12:00; 12:30-17:30
VINERI        08:00 – 13:30

PROGRAM CU SOCIETĂŢILE COMERCIALE CARE AU CA OBIECT COMERŢUL CU AUTOVEHICULE (DOAR PENTRU NUMERE PROVIZORII)

LUNI – Miercuri 14:30 – 15:30;
JOI   16:30-17:30
VINERI   12:30 – 13:30

– PROGRAMĂRI PROBA TEORETICĂ ŞI PROBA PRACTICĂ

LUNI, MARŢI, MIERCURI  08:00 – 12:00; 12:30-15:30
JOI   08:00 – 12:00; 12:30-17:30
VINERI – 08,00 – 13.00

Pasul 5. RIDICAREA NOULUI PERMIS

Ultimul pas din întregul proces, dar cel mai plăcut dintre toate: după câteva ore (de cele mai multe ori în jur de două ore) puteți ridica permisul sau puteți alege varianta primirii prin poștă. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi Înscrisuri doveditoare cu drept de circulație -15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice altă adresă).