PERMIS AUTO EXPIRAT? In 5 pasi ai unul nou – judetul Hunedoara

În perioada premergătoare expirării permisului de conducere auto sau după, conducătorii auto sunt obligați să-și reînnoiască permisele prin obținerea unuia cu o nouă perioada de valabilitate, iar pentru cazurile în care posesorul își schimbă numele sau are permisul auto pierdut, deteriorat sau furat, Direcția Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va elibera un duplicat.

Pasul 1. Vizita medicală

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să obțineți de la medicul de familie o adeverință din care să rezulte că sunteți apt pentru a conduce un vehicul. Cu această adeverință puteți să va programați la o unitate medicală autorizată pentru examenul medical pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto.

NR. CRTJUDETUNITATE MEDICALAADRESASPECIALITATI AUTORIZATE     
MEDICINA INTERNAOFTALMO LOGIEORLNEUROLOGIEPSIHIATRIEORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE
1HUNEDOA RASPITALUL MUNICIPAL BRADBRAD, STR. SPITALULUI NR. 10DADADADANUDA
2HUNEDOARASPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIEORĂȘTIE, STR. PRICAZULUI NR. 16DADADADADADA
3HUNEDOA RAS.C. “MEDYANA CONSULT” SRLHUNEDOARA, STR. N. BĂLCESCU NR. 1DADADADADADA
4HUNEDOA RASPITALUL MUNICIPAL VULCANVULCAN, STR. N. TITULESCU NR. 59DADADANUNUDA
5HUNEDOA RACENTRUL MEDICAL
“PROMED” SRL
DEVA, STR. M. EMINESCU BL. A,
SC.F, AP. 3
DADADADADADA
6HUNEDOA RACMI “OFTA- MED”BRAD, STR. SPITALULUI NR. 10NUDANUNUNUNU
7HUNEDOA RAS.C. “ALFAMED” SRLDEVA, STR. OITUZ NR. 1DADADADADADA
8HUNEDOA RASPITALUL MUNICIPAL “DR. AL. SIMIONESCU” HUNEDOARAHUNEDOARA, STR. VICTORIEI NR. 14DADADADADADA
9HUNEDOA RASPITALUL ORĂȘENESC
HAȚEG
HAȚEG, STR. T. VLADIMIRESCU
NR. 7
DADADADANUDA
10HUNEDOA RASPITALUL MUNICIPAL LUPENILUPENI, STR. PĂDURARILOR NR. 2DADADANUNUDA
11HUNEDOA RASPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANIPETROȘANI, STR. 1 DECEMBRIE
1918. NR. 137A
DADADADADADA
12HUNEDOA RASPITALUL GENERAL C.F. SIMERIASIMERIA, STR. AVRAM IANCU NR. 26DADADADADANU
13HUNEDOA RAS.C. “DELTA OTIC LINE” SRLDEVA, B-DUL DECEBAL BL. M, PARTERNUDANUNUNUNU
14HUNEDOA RASPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVADEVA, STR. 22 DECEMBRIE NR. 58DADADADADADA

Pasul 2. PREGĂTIREA ACTELOR

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

a) cererea titularului se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei, poate fi plătită online, prin virament bancar, mandat poștal sau personal. Plata mai poate fi efectuată direct la orice oficiu CEC Bank;

e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) fisa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezența pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea vreunui examen.

Pasul 3. PROGRAMAREA PENTRU DEPUNEREA ACTELOR

Programarea se face online accesând site-ul DRPCIV al cărui link îl găsiți aici : Programare online .

Pasul 4.DEPUNEREA ACTELOR LA GHIȘEU

Pe baza programării făcute la pasul anterior veți avea posibiltatea de a depune actele pentru noul permis. La același ghișeu veți face și fotografia necesară.

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județului Hunedoara funcționează la următoarea adresă:
 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37, etajul 2 al clădirii „Ulpia Shopping Center”
 
Telefon relații cu publicul: 0254/211850 – interior 20829 (pentru permise), interior 20827 (pentru înmatriculări), interior 20834 (pentru numere provizorii)
 
E-mail: inmatriculari@prefecturahunedoara.ro
 
* * *

ATENȚIE!  Înmatricularea și radierea vehiculelor se efectuează numai cu programare online.

 
 
 

Pasul 5. RIDICAREA NOULUI PERMIS

Ultimul pas din întregul proces, dar cel mai plăcut dintre toate: după câteva ore (de cele mai multe ori în jur de două ore) puteți ridica permisul sau puteți alege varianta primirii prin poștă. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi Înscrisuri doveditoare cu drept de circulație -15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice altă adresă).