PERMIS AUTO EXPIRAT? In 5 pasi ai unul nou – judetul Covasna

În perioada premergătoare expirării permisului de conducere auto sau după, conducătorii auto sunt obligați să-și reînnoiască permisele prin obținerea unuia cu o nouă perioada de valabilitate, iar pentru cazurile în care posesorul își schimbă numele sau are permisul auto pierdut, deteriorat sau furat, Direcția Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va elibera un duplicat.

Pasul 1. Vizita medicală

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să obțineți de la medicul de familie o adeverință din care să rezulte că sunteți apt pentru a conduce un vehicul. Cu această adeverință puteți să va programați la o unitate medicală autorizată pentru examenul medical pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto.

NR. CRTJUDETUNITATE MEDICALAADRESASPECIALITATI AUTORIZATE     
MEDICINA INTERNAOFTALMO LOGIEORLNEUROLOGIEPSIHIATRIEORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE
1COVASNACENTRUL DE PERFECȚIONA RE PARTISA SRLSFT. GHEORGHE, STR. PODULUI, NR.9DADADADADADA
2COVASNAS.C. POLIMED- CENTER SRLTG. SECUIESC, STR. PURCZEL JÁNOS, NR.1DADADADADADA
3COVASNAS.C. HAJMED SRLSF.GHEORGHES TR. SALCÂMILOR, NR.1/ADADADADADADA
4COVASNASPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. FOGOLYAN KRISTOFSFT. GHEORGHE, STR. STADIONULUI NR.1DADADADADADA
5COVASNASPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESCTG. SECUIESC, STR. FABRICII, NR.2/ADADADADADADA
6COVASNASC PROVITAM SRLSFT.GHEORGHE, STR. MUNCITORILOR NR. 16DADADADADADA
7COVASNAS.C. HAJMED SRLTG. SECUIESCDADADADADADA

Pasul 2. PREGĂTIREA ACTELOR

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

a) cererea titularului se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei, poate fi plătită online, prin virament bancar, mandat poștal sau personal. Plata mai poate fi efectuată direct la orice oficiu CEC Bank;

e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) fisa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezența pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea vreunui examen.

Pasul 3. PROGRAMAREA PENTRU DEPUNEREA ACTELOR

Programarea se face online accesând site-ul DRPCIV al cărui link îl găsiți aici : Programare online .

Pasul 4.DEPUNEREA ACTELOR LA GHIȘEU

Pe baza programării făcute la pasul anterior veți avea posibiltatea de a depune actele pentru noul permis. La același ghișeu veți face și fotografia necesară.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului-județul Covasna funcționează la următoarea adresă:
Strada Kós Károly nr.21-23, Municipiul Sfântu Gheorghe, cod poştal 520055
Telefon: 0267-312.141
Fax:       0267-312.140
E-mail: permise-inmatriculari-cv@mai.gov.ro
Şeful Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul
Instituției Prefectului-județul Covasna este comisar de poliţie, Rico Racoviţă.
 

 

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,  se menține, pentru o perioadă de:

  • 90 de zile, de la data încetării stării de urgență, în cazul permiselor de conducere;
  • 45 de zile, de la data încetării stării de urgență, pentru autorizațiile de circulație provizorie.

 

Totodată se menține și valabilitatea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere, examinare sau preschimbare a permisului de conducere obținute de către solicitanți de la alte entități, documente care au expirat în interiorul stării de urgență,  pentru o perioadă de 90 de zile de la data încetării acesteia.

   DRPCIV

 
                      Program de lucru:
la ghișeele de înmatriculări, radierinumere provizorii:
Luni, Marți, Joi:      08:30 – 15:00
Miercuri:                 08:30 – 18:00
Vineri:                    08:30 – 13:00
 
la ghișeul de preschimbări permise de conducere, programări proba practică, preluări imagini:
Luni, Marți, Joi:      08:30 – 15:00
Miercuri:                 08:30 -18:00
Vineri:                    08:30 – 13:00
 
la ghișeul de eliberări documente:
Luni, Marți, Joi:       15:00 – 16:30
Miercuri:                  18:00 – 18:30
Vineri:                     13:00 – 16:30
 
Examinare proba teoretică:
Luni:                        08:15 – 15:00
 
Program de relații cu publicul:
Luni, Marți, Joi, Vineri:    8:30 – 16:30

Miercuri:                8:30 – 18:30

Program audiențe:

Miercuri:         13:00-15:00

În ultima zi lucrătoare a lunii nu se lucrează cu publicul.

 
Munkaprogram – Gépjárműbejegyzésre, Törlésre, Ideiglenes számra
Hétfő,Kedd,Csütörtök:      08,30-15,30
                       Szerda:      08,30-18,00
                       Péntek:      08,30-13,00
Munkaprogram – Jogosítványcserére, Előjegyzés gyakorlati vizsgára, Fénykép készítésre
 Hétfő,Kedd,Csütörtök:       08,30-15,30
                        Szerda:       08,30-18,00
                        Péntek:       08,30-13,00
Munkaprogram – Akták kibocsájtására
Hétfő,Kedd,Csütörtök:      15,00-16,30
                      Szerda:       18,00-18,30
                      Péntek:       13,00-16,30
Munkaprogram – Elméleti vizsgaterem  
Hétfő:       08,15-15,00
 

 Meghallgatás 
Szerda:           1300– 1500 

 
 
 

Pasul 5. RIDICAREA NOULUI PERMIS

Ultimul pas din întregul proces, dar cel mai plăcut dintre toate: după câteva ore (de cele mai multe ori în jur de două ore) puteți ridica permisul sau puteți alege varianta primirii prin poștă. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi Înscrisuri doveditoare cu drept de circulație -15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice altă adresă).