PERMIS AUTO EXPIRAT? In 5 pasi ai unul nou – judetul Cluj

În perioada premergătoare expirării permisului de conducere auto sau după, conducătorii auto sunt obligați să-și reînnoiască permisele prin obținerea unuia cu o nouă perioada de valabilitate, iar pentru cazurile în care posesorul își schimbă numele sau are permisul auto pierdut, deteriorat sau furat, Direcția Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va elibera un duplicat.

Pasul 1. Vizita medicală

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să obțineți de la medicul de familie o adeverință din care să rezulte că sunteți apt pentru a conduce un vehicul. Cu această adeverință puteți să va programați la o unitate medicală autorizată pentru examenul medical pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto.

NR. CRTJUDETUNITATE MEDICALAADRESASPECIALITATI AUTORIZATE     
MEDICINA INTERNAOFTALMO LOGIEORLNEUROLOGIEPSIHIATRIEORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE
1CLUJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ – NAPOCA, AMBULATORIU L INTEGRAT SPITALULUICLUJ-NAPOCA, STR. TĂBĂCARILOR NR. 11DADADADADANU
2CLUJS.C. MULTIPRAXIS
S. R. L. CLUJ
CLUJ-NAPOCA, STR. ALBAC NR. 12 AP. 1DADADADADADA
3CLUJS. C. NEW MEDICA S. R.
L. CLUJ-
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA, STR. GHEORGHE MARINESCU NR.
6
DADADADADADA
4CLUJCABINETE MEDICALE CHIRURGIE, MEDICINĂ INTERNĂ, NEUROLOGIE, OFTALMOLOGI E, O. R. L. ŞI PSIHIATRIECLUJ-NAPOCA, STR. ZORILOR NR. 33,DADADADADADA
5CLUJS. C. CENTRUL MEDICO- CHIRURGICAL UNIVERSITAR INTERSERVISA N S. R. LCLUJ-NAPOCA, STR. NICOLAE PASCALY NR. 5DADADADADADA
6CLUJS. C. MEDSTAR S . R. L. CLUJCLUJ-NAPOCA, STR. MEHEDINŢI NR. 1-3DADADADADADA
7CLUJS.C.MEDSAN
S.R.L. CLUJ
CLUJ-NAPOCA, STR. ILIE MĂCELARU NR. 28DADADADADADA
8CLUJS. C. SALVOSAN CIOBANCA S.
R. L. PUNCT DE LUCRU CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA, STR. VICTOR BABEŞ NR. 25DADADADADADA
9CLUJCENTRUL MEDICAL PROMEDICAL CENTERCLUJ-NAPOCA, STR. ALEXANDRU VAIDA VOIVOD NR. 55-53DANUDADADADA
10CLUJSPITALUL CLINIC CF
CLUJ-NAPOCA – AMBULATOR DE SPECIALITATE CF CLUJ
CLUJ-NAPOCA, STR. CIMPENI NR. 3DADADADADANU
11CLUJS.C. TIR MEDICAL S.R.L.CLUJ-NAPOCA, STR. DONATH NR. 2DADADADADADA
12CLUJS.C. REVIEW S.R.L.CLUJ-NAPOCA, STR. MOȚILOR
NR. 9, AP. 8
NUDANUNUNUNU
13CLUJSPITALUL
MUNICIPAL DEJ – AMBULATOR DE SPECIALITATE
DEJ, STR. 1 MAI NR. 14-16NUNUNUDADANU
14CLUJS.C. SANRADEX S.R.L.DEJ, STR. REGINA MARIA NR. 15ADANUDADADADA
15CLUJS.C. SPINUMED S.R.L.CLUJ-NAPOCA, STR. REGINA MARIA NR. 26NUDANUNUNUNU
16CLUJSPITALUL CLINIC CF – AMBULATORIU DE SPECIALITATE CF DEJCLUJ-NAPOCA, STR. 1 MAI NR. 27DADADADANUNU
17CLUJSPITALUL MUNICIPAL GHERLA, AMBULATORIU L INTEGRAT SPITALULUIGHERLA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 44DANUNUDADANU
18CLUJCABINET MEDICAL OFTALMOLOGI C “DR. MEDESAN RODICA”GHERLA, STR. 1
DECEMBRIE 1918
NR. 44
NUDANUNUNUNU
19CLUJCABINET MEDICAL “HNO” GHERLAGHERLA, STR. 1
DECEMBRIE 1918
NR. 44
NUNUDANUNUNU
20CLUJS.C. GAMA CLINIC MED
S.R.L. – PUNCT DE LUCRU GHERLA
GHERLA, STR. ROMANĂ, FNDADADADADADA
21CLUJSPITALUL ORASENESC HUEDIN – AMBULATORIU L DE SPECIALITATEHUEDIN, STR. SPITALULUI NR. 42DADADADADADA
22CLUJCABINET MEDICAL DE OFTALMOLOGI E DR. DEMEA SORINAHUEDIN, STR. HOREA NR. 19NUDANUNUNUNU
23CLUJS.C. MULTIMEDICA
S.R.L. CABINET MEDICAL DE MEDICINĂ INTERNĂ TURDA
TURDA, STR. ANDREI MUREŞANU NR. 15DANUNUNUNUNU
24CLUJCABINET MEDICAL DE OFTALMOLOGI E DR. BOITOR BORZA ALEXANDRINA, TURDATURDA, STR. ANDREI MUREŞANU NR. 15NUDANUNUNUNU
25CLUJCABINET MEDICAL DE SPECIALITATE
O. R. L. DR. CÂMPEAN IOAN, TURDA
TURDA, STR. ANDREI MUREŞANU NR. 15NUNUDANUNUNU
26CLUJCABINET MEDICAL DE O.
R. L. DR. BEU RAMONA DENISA, TURDA
TURDA, STR. ANDREI MUREŞANU NR. 15NUNUDANUNUNU
27CLUJCABINET MEDICAL DE NEUROLOGIE DR. FRÂNCU OVIDIA ELENA, TURDATURDA, STR. ANDREI MUREŞANU NR. 15NUNUNUDANUNU
28CLUJCABINET MEDICAL DE ORTOPEDIE- TRAUMATOLO GIE DR. MOGA COSTEL, TURDATURDA, STR. ANDREI MUREŞANU NR. 15NUNUNUNUNUDA
29CLUJS.C. POLICLINICA OPRISANI S.R.L. CABINETE MEDICALE TURDATURDA, CALEA VICTORIEI NR. 7CNUDADADADADA
30CLUJS.C. HIGEEA MEDICA S.R.L. TURDATURDA, CALEA VICTORIEI NR. 7CDANUNUNUNUNU
31CLUJCABINET MEDICAL DE PSIHIATRIE DR. STEFAN CORINA EUGENIA TURDATURDA, STR. NICOLAE IORGA NR 15NUNUNUNUDANU

Pasul 2. PREGĂTIREA ACTELOR

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

a) cererea titularului se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei, poate fi plătită online, prin virament bancar, mandat poștal sau personal. Plata mai poate fi efectuată direct la orice oficiu CEC Bank;

e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) fisa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezența pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea vreunui examen.

Pasul 3. PROGRAMAREA PENTRU DEPUNEREA ACTELOR

Programarea se face online accesând site-ul DRPCIV al cărui link îl găsiți aici : Programare online .

Pasul 4.DEPUNEREA ACTELOR LA GHIȘEU

Pe baza programării făcute la pasul anterior veți avea posibiltatea de a depune actele pentru noul permis. La același ghișeu veți face și fotografia necesară.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județului Cluj funcționează la următoarele adrese:

 

1. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 157, județul Cluj  

 

PERMISE ȘI EXAMINĂRI

Telefon: 0264.555.400

 

Preschimbare permis

  • Ghișeul 1:

         Luni – Vineri: 8.00 – 14.00

  • Ghișeul 2:

         Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 9.30 – 15.30

         Joi: 12.00 – 18.00

Replanificare traseu

         Luni – Vineri: 12.00 – 14.00

Ultima vineri din lună – Închis

Examen teorie

         Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 8.30 – 15.00

         Joi: 12.00 – 18.00

 

ÎNMATRICULĂRI

Telefon: 0264.555.402

Fax: +4 0264 414 508 (cuplare automată)

E-mail: spcrpciv [@] prefecturacluj.ro

Șef Serviciu: Comisar Șef de Poliție Sergiu IURIAN

            Luni – Vineri: 08.00 – 20.00

În intervalul 19:00 – 20:00 se vor primi dosare de la societățile comerciale care au obiect de activitate comercializarea autovehiculelor – doar pentru operațiunea de autorizare provizorie (numere roșii)

 

ELIBERĂRI DOCUMENTE

            Luni – Vineri: 08.00 – 20.00

 

Programare examen auto

Proba practică se reia începând cu 09.06.2020. Pentru detalii click aici.

Proba teoretică se reia începând cu 29.06.2020. Pentru detalii click aici.

PROGRAM DE AUDIENTE LA ȘEFUL SERVICIULUI

Se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit de grav, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței.

 

2. Câmpia Turzii, str. George Coșbuc, nr. 24, județul Cluj

 

PROGRAM CU PUBLICUL

Înmatricularea vehiculelor

         Marți și Joi:

         –  9:30 – 13:30 – Preluarea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare a vehiculelor și de eliberare a plăcuțelor cu numere de înmatriculare sau  provizorii;

         – 13:30 – 14:30 – Emiterea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare a vehiculelor și de eliberare a plăcuțelor cu numere de înmatriculare sau provizorii.

Cetățenii se pot adresa la ghișeul sediului secundar din Câmpia Turzii, fără să fie necesară programarea online.

 

Contact:

Telefon: 0264.555.402

Fax: +4 0264 414 508 (cuplare automată)

E-mail: spcrpciv [@] prefecturacluj.ro

 

Pentru acte reținute în trafic (Serviciul Rutier):

Centrala: +4 0264 505 678

Pasul 5. RIDICAREA NOULUI PERMIS

Ultimul pas din întregul proces, dar cel mai plăcut dintre toate: după câteva ore (de cele mai multe ori în jur de două ore) puteți ridica permisul sau puteți alege varianta primirii prin poștă. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi Înscrisuri doveditoare cu drept de circulație -15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice altă adresă).