PERMIS AUTO EXPIRAT? In 5 pasi ai unul nou – judetul Calarasi

În perioada premergătoare expirării permisului de conducere auto sau după, conducătorii auto sunt obligați să-și reînnoiască permisele prin obținerea unuia cu o nouă perioada de valabilitate, iar pentru cazurile în care posesorul își schimbă numele sau are permisul auto pierdut, deteriorat sau furat, Direcția Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va elibera un duplicat.

Pasul 1. Vizita medicală

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să obțineți de la medicul de familie o adeverință din care să rezulte că sunteți apt pentru a conduce un vehicul. Cu această adeverință puteți să va programați la o unitate medicală autorizată pentru examenul medical pentru obținerea fișei medicale pentru permisul auto.

NR. CRTJUDETUNITATE MEDICALAADRESASPECIALITATI AUTORIZATE     
MEDICINA INTERNAOFTALMO LOGIEORLNEUROLOGIEPSIHIATRIEORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE
1CALARASISPITALUL JUDETEAN DE URGENTA “DR.POMPEI SAMARIAN”MUN.CALARASI, STR.EROILOR NR.1-2DADADADADADA
2CALARASISC MEDICMEM AUTO SRLMUN.CALARASI, PREL.BUCUREST I, NR.21, BLOC D28, MEZANINDADADADADADA
3CALARASISC VALMAR AUTOMEDICAL SRLMUN.CALARASI, STR.BUCURESTI, NR.28DADADADADADA
4CALARASICMI ORL DR.TAUT MIHAELA- GABRIELAMUN.CALARASI, BD.CUZA VODA, NR.3, BLOC N3, SC.3, AP.43, PARTERNUNUDANUNUNU
5CALARASICMI OFTALMOLOGI E DR.PARIS NESTEA FLORENTINA CRISTINAMUN.CALARASI, STR.PROGRESUL
, NR.19, BLOC B2, SC.1, AP.2, PARTER
NUDANUNUNUNU
6CALARASISPITALUL MUNICIPAL OLTENITAMUN.OLTENITA, STR.ARGESULUI, NR.134DANUDADADADA
7CALARASICMI OFTALMOLOGI E DR.SMOCHINA SIMONAMUN.OLTENITA, STR.ARGESULUI, NR.17 ANUDANUNUNUNU

Pasul 2. PREGĂTIREA ACTELOR

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

a) cererea titularului se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății  contravalorii permisului de conducere;

b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,

c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei, poate fi plătită online, prin virament bancar, mandat poștal sau personal. Plata mai poate fi efectuată direct la orice oficiu CEC Bank;

e) permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

f) fisa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezența pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea vreunui examen.

Pasul 3. PROGRAMAREA PENTRU DEPUNEREA ACTELOR

Programarea se face online accesând site-ul DRPCIV al cărui link îl găsiți aici : Programare online .

Pasul 4.DEPUNEREA ACTELOR LA GHIȘEU

Pe baza programării făcute la pasul anterior veți avea posibiltatea de a depune actele pentru noul permis. La același ghișeu veți face și fotografia necesară.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Călăraşi îşi desfăşoară activitatea la următoarea adresă:
mun.Călăraşi, Bdul 1 Decembrie 1918 nr.2, aripa est, parter (lângă Hotel Călăraşi)

Telefon disponibil pentru public: 0242.311.606 (luni-joi, între orele 14.30-16.30; vineri: 13.30-16.30)
Fax: 0242.311.606
e-mail: permise@prefecturacalarasi.ro

Şeful serviciului: Î/ comisar de poliţie DIACONU COSTINEL
Audienţele la şeful serviciului se ţin în zilele de luni şi marţi, între orele 14.00-15.30.

 

Accesul în incinta sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călăraşi va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Neprezentarea la data și ora programată, neconcordanța între datele înscrise în formularul de programare (nume/prenume) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea documentelor sau lipsa documentelor necesare duc la anularea programării. În cazul in care nu va mai puteti prezenta la data si ora programata, va rugam sa efectuati o noua programare.

 

Pasul 5. RIDICAREA NOULUI PERMIS

Ultimul pas din întregul proces, dar cel mai plăcut dintre toate: după câteva ore (de cele mai multe ori în jur de două ore) puteți ridica permisul sau puteți alege varianta primirii prin poștă. Termenul de livrare este cuprins între 5-15 zile. Solicitanții, cu excepția celor care au obținut permisul de conducere prin examen, vor primi Înscrisuri doveditoare cu drept de circulație -15 zile. Livrarea poate fi efectuată la oricare adresa indicată de titular la depunerea documentelor (domiciliu, serviciu sau orice altă adresă).